Gudstjeneste

Tidspunkt: 14. juli 2024 kl: 11:00
Sted: Bønsnes kirke

Velkommen til gudstjeneste i Bønsnes kirke!
Prest: Marie Ruud
Organist: Leif Berger
Kirketjener: Nima Welo

 Tilbake  Det skjer - Forsiden