Det skjer

" class="arrbildestor">

Lørdagsuniversitetet – Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle

8. mai 2021 kl: 12:00
Digitalt

Drømmer du om å leve lenge, uten å bli gammel og skrøpelig? Det er en drøm som mennesket til alle tider har latt seg friste av. Populærvitenskapelig foredrag.
Velkommen til halvårets siste populærvitenskapelig foredrag på nett lørdag 8. mai kl.12 med Runar Bakken, dosent emeritus ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Bakken har vært med på å etablere Senter for omsorgsforskning – Sør, og har siden 2012 arbeidet med problemstillinger innenfor gerontologi; læren om normal aldring. Han har spesielt vært opptatt av spørsmål som forholdet mellom alderdom og sykdom, hva det innebærer å være avhengig av andre mennesker for å kunne leve videre, selvbestemt død, og frykten for alderdommen i et historisk og kulturelt perspektiv. I de siste årene har han skrevet bok og arbeidet med paradokset: Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gamle; og om å forlenge livet gjennom genetisk intervensjon; transhumanisme.

Lørdagsuniversitetet er et samarbeid med Universitetet i Sørøst – Norge om å opplyse og spre forskningsbasert kunnskap til allmennheten.

Hvordan kan DU delta?
Lenke til foredraget finner du på våre hjemmesider og Facebook.