Det skjer

Historietur på Mosmoen - Torsdagstur DNT Ringerike

6. mai 2021 kl: 17:00
DNT Ringerikes turer går på stier og turveier i Ringerike og nabokommunene. Alle turene ledes av en DNT-turleder.

Frammøte i Oslovn. 10 kl. 17:00 eller ved parkeringa nær innkjøringa til Mo gård kl. 17:20.
Årets historietur er lagt til Mosmoen/Åsbygda. Kampene i Haugsbygd 1940 fikk en dramatisk avslutning i Mosmoen, og i området er det fortsatt spor etter tyskernes tilstedeværelse under krigen. På vår vandring treffer vi på hustufter fra husmannsplasser.
Turleder er Gudmund Bakke (984 36 244), og turkontakt er Per H. Stubbraaten
(908 61 879). Påmelding til turkontakt innen onsdag 5. mai.
Alle våre turer krever påmelding i 2021. Velkommen på tur!