Det skjer

Nordbymarka Jevnaker vest - Seniorgruppa i DNT Ringerike

11. mai 2021 kl: 09:30
DNT Ringerikes turer går på stier og turveier i Ringerike og nabokommunene. Alle turene ledes av en DNT-turleder.

Frammøte i Oslovn. 10 kl. 09:30 eller ved Røde Kors-huset (tidl. Randsfjord stasjon) kl. 10:00. Her møter vi turlederen. Turen går fra Bassengvegen på Frydenlund/Nordhagen. Vi følger gode stier først litt oppover og nordover mot gården Nordby på vestsiden av Randsfjorden. Tilbaketuren går langs kanten av jorder og bebyggelse.
Kart: Oslo Nordmark sommer.
Påmelding til turleder Arnhild Ballangrud (942 79 113) innen mandag 10. mai.
Alle våre turer krever påmelding i 2021. Velkommen på tur!