Det skjer

Vandring på nye stier rundt Hønefoss - Torsdagstur DNT Ringerike

13. mai 2021 kl: 17:00
DNT Ringerikes turer går på stier og turveier i Ringerike og nabokommunene. Alle turene ledes av en DNT-turleder.

Vi går i en stor runde rundt Hønefoss by. Start fra Oslovn. 10 kl. 17:00.
Ruta følger Elvelangs gjennom Schjongslunden, over bybrua og mot Vesterntangen. Videre gjennom Krakstadmarka, forbi sykehuset og tilbake til utgangspunktet. Turen går på vei og lettgåtte stier og er ca. 7 km.
Påmelding til kontaktperson Odd F. Tangen (992 49 277) innen onsdag 12. mai.
Alle våre turer krever påmelding i 2021. Velkommen på tur!