Det skjer

Kongens utsikt og Sørsetra - Torsdagstur DNT Ringerike

20. mai 2021 kl: 17:00
DNT Ringerikes turer går på stier og turveier i Ringerike og nabokommunene. Alle turene ledes av en DNT-turleder.

Frammøte i Oslovn. 10 kl. 1700 eller på parkeringa ved Kleivstua kl. 1720. Det er bompenger for kjøring opp Dronningveien. Vi går på godt merka sti til Kongens utsikt. På veien tilbake svinger vi av mot Sørsetra etter 200 m. Kaffestopp på Sørsetra og raskeste blåmerka sti tilbake til Kleivstua. Turen går på lettgåtte stier og er ca. 10 km.
Påmelding til turleder Erik Lunde (934 39 324) innen onsdag 19. mai.
Alle våre turer krever påmelding i 2021. Velkommen på tur!

Aktivitetsgruppe

20. mai 2021 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

Veien kulturminnepark, sesong 2021

20. mai 2021 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Frisklivssentralens treningsgruppe Helgelandsmoen

20. mai 2021 kl: 13:00
Ringeriksbadet, Helgelandsmoen

Maleriutstilling Käthe Øien

20. mai 2021 kl: 13:00
Fengselet , Storgata 9

Kongens utsikt og Sørsetra - Torsdagstur DNT Ringerike

20. mai 2021 kl: 17:00
DNT Ringerikes turer går på stier og turveier i Ringerike og nabokommunene. Alle turene ledes av en DNT-turleder.

Årsmøte.

20.05.2021 18:00:00
Filadelfia.

Gågruppe - Jevnaker Frivilligsentral

20.05.2021 18:00:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)