Det skjer

Storøya med botaniker - Torsdagstur DNT Ringerike

27. mai 2021 kl: 17:00
DNT Ringerikes turer går på stier og turveier i Ringerike og nabokommunene. Alle turene ledes av en DNT-turleder.

Frammøte i Oslovn. 10 kl. 17:00 eller på Storøya kl. 17:20. Vi følger den merka stien på nordsida av øya opp mot det høyeste punktet (139 moh.). Hvis vi rekker, krysser vi veien og følger stien om hyttefeltet tilbake til bilene.
Turleder er Arvid Næss (986 16 186) og turkontakt Per H. Stubbraaten (908 61 879).
Påmelding til turkontakt innen onsdag 26. mai.
Alle våre turer krever påmelding i 2021. Velkommen på tur!