Det skjer

Hjellebråtan - Raudkasthøgda - Seniorgruppa i DNT Ringerike

1. juni 2021 kl: 09:30
DNT Ringerikes turer går på stier og turveier i Ringerike og nabokommunene. Alle turene ledes av en DNT-turleder.

Frammøte i Oslovn. 10 kl. 09:30. Med utgangspunkt fra Hjellebråtan rusler vi Raudkasthøgda rundt med flott utsikt østover.
Kart: Holleia - Krokskogen.
Påmelding til turleder Nils Fransrud (959 37 711) og Erik Monserud (906 34 868) innen mandag 31. mai.
Alle våre turer krever påmelding i 2021. Velkommen på tur!