Det skjer

Hole Pensjonistforening. Tirsdagsgruppa.

11. mai 2021 kl: 11:00
Pendlerparkeringen på Vik

Bli med på tur! Vi møtes på Pendlerparkeringa på Vik kl 11. Turen varer ca 2 timer. Ta med matpakke og drikke. Turmål bsetemmer dere selv. Velkommen og god tur!