Det skjer

Hole Pensjonistforening. Tirsdagsgruppa.

18. mai 2021 kl: 12:00
Pendlerparkeringen på Vik

Bli med på tur! Vi møtes på Pendlerparkeringa på Vik kl 11. Turen varer ca 2 timer. Ta med matpakke og drikke. Turmål bestemmer dere selv. Velkommen og god tur!

Frisklivssentralens treningsgruppe Helgelandsmoen

18. mai 2021 kl: 10:00
Ringeriksbadet, Helgelandsmoen

Formiddagstreff.

18. mai 2021 kl: 11:30
Filadelfia.

Hole Pensjonistforening. Tirsdagsgruppa.

18. mai 2021 kl: 12:00
Pendlerparkeringen på Vik

Gratis valpetreff hver tirsdag kl. 18 på Hønefoss og Omegn Brukshundklubb

18. mai 2021 kl: 18:00
Hønefoss og Omegn Brukshundklubb på Tyrimyra innenfor Ringerikshallen

Runes trim- og motivasjonsgruppe

18. mai 2021 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral