Det skjer

Årsmøte Lunder menighet

11. mai 2021 kl: 18:00
Lunder kirkestue

Vi avholder årsmøte med vanlige årsmøtesaker. Påmelding til Marit Nygård, tlf. 99001830 eller epost kohage@online.no