Det skjer

Frisklivssentralens treningsgruppe Helgelandsmoen

18. mai 2021 kl: 10:00
Ringeriksbadet, Helgelandsmoen

Tirsdager kl. 10:00 og torsdager kl. 13:00. Utegrupper med oppmøte utenfor hovedinngangen til Ringeriksbadet. Max 10 deltagere.

NB! Man må melde seg på og være tilbudt plass for å møte opp.

Påmelding til: 40 91 27 78.

Frisklivssentralens treningsgruppe Helgelandsmoen

18. mai 2021 kl: 10:00
Ringeriksbadet, Helgelandsmoen

Formiddagstreff.

18. mai 2021 kl: 11:30
Filadelfia.

Hole Pensjonistforening. Tirsdagsgruppa.

18. mai 2021 kl: 12:00
Pendlerparkeringen på Vik

Gratis valpetreff hver tirsdag kl. 18 på Hønefoss og Omegn Brukshundklubb

18. mai 2021 kl: 18:00
Hønefoss og Omegn Brukshundklubb på Tyrimyra innenfor Ringerikshallen

Runes trim- og motivasjonsgruppe

18. mai 2021 kl: 18:00
Ringerike Frivilligsentral