Det skjer

Frisklivssentralens treningsgruppe Helgelandsmoen

20. mai 2021 kl: 13:00
Ringeriksbadet, Helgelandsmoen

Tirsdager kl. 10:00 og torsdager kl. 13:00. Utegrupper med oppmøte utenfor hovedinngangen til Ringeriksbadet. Max 10 deltagere.

NB! Man må melde seg på og være tilbudt plass for å møte opp.

Påmelding til: 40 91 27 78.

Aktivitetsgruppe

20. mai 2021 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

Veien kulturminnepark, sesong 2021

20. mai 2021 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Frisklivssentralens treningsgruppe Helgelandsmoen

20. mai 2021 kl: 13:00
Ringeriksbadet, Helgelandsmoen

Maleriutstilling Käthe Øien

20. mai 2021 kl: 13:00
Fengselet , Storgata 9

Kongens utsikt og Sørsetra - Torsdagstur DNT Ringerike

20. mai 2021 kl: 17:00
DNT Ringerikes turer går på stier og turveier i Ringerike og nabokommunene. Alle turene ledes av en DNT-turleder.

Årsmøte.

20.05.2021 18:00:00
Filadelfia.

Gågruppe - Jevnaker Frivilligsentral

20.05.2021 18:00:00
Jevnaker Friviligsentral, Storgt. 24, 2. etg. (over biblioteket)