Det skjer

Dugnad Jevnaker kirke

4. mai 2021 kl: 17:30
Jevnaker

Hvert år arrangerer Menighetsrådet dugnad ved kirkene våre, i den forbindelse håper vi å kunne få hjelp av dere, vi setter pris på alle ekstra hender som kan hjelpe til for å få det fint på kirkegårdene våre. Det skal rakes løv langs skråninger og klippes buskas. Ta gjerne med egen rive!
Hvor lang tid vi bruker på dette avhenger selvfølgelig av hvor mange som kan hjelpe oss, sluttidspunkt er derfor kun anslagsvis.