Det skjer

Gudstjeneste

9. mai 2021 kl: 12:00
Frelsesarmeen Hønefoss

Major Gunnar Flørenes Gundersen leder og taler. Sang og musikk. Velkommen!