Det skjer

Åpent årsmøte ledet av tilsynsprest Knut Refsdal som også har andakt. Er du interessert så er du velkommen. Årsmøtesaker. Enkel bevertning

12. mai 2021 kl: 17:00
Metodistkirken i Arcaden, Storgt.7, Hønefoss

Medlemmer har stemmerett. Alle er velkommen til å delta.