Det skjer

Årsmøte i Haug menighetsråd

30. mai 2021 kl: 12:00
Haug Kirkestue

Det avholdes årsmøte i Haug menighetsråd etter gudstjenesten den 30 mai. Årsmøtesaker meldes styret innen 15 mai 2021.
Velkommen til Kirkestua.