Det skjer

Gudstjeneste.

23. mai 2021 kl: 11:00
Filadelfia.

Wenche Johansen deler godt nytt og sammen med Anne deler de gode toner. Velkommen!