Det skjer

Høytidsgudstjeneste

23. mai 2021 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Velkommen til høytidsgudstjeneste Pinsedag i Hønefoss kirke v/Tor Magnus Amble.
Dordi Skjevling, fløyte. Ringerike kirkekor deltar.