Det skjer

Hole Pensjonistforening. Tirsdagsgruppa.

27. juli 2021 kl: 11:00
Pendlerparkeringen på Vik

Bli med på tur! Vi møtes på Pendlerparkeringa på Vik kl 11. Turen varer ca. 2 timer. Ta med mat og drikke! Velkommen og god tur!