Det skjer

Bo hjemme-leir

9. august 2021 kl: 07:30
Ullerål kirke

Skal du opp i 2., 3., 4. eller 5.klasse? Da er du velkommen til å være med på Bo hjemme-leir i Ullerål kirke uke 32, fra mandag 9. til fredag 13.august.
Det blir lek, tur, samlingsstund, hobby, kirke, nye venner, musikk, fotball og mye mer. Leiren er gratis. Påmelding og spørsmål til tro@ringerike.kirken.no med nava, fødselsdato, adresse, mail/tlf til foresatte.