Det skjer

Ringerikes Museum

31. juli 2021 kl: 11:00
Norderhov

RINGERIKES MUSEUM
Åpent kl 11-16 alle dager unntatt mandager fra 20 juni til 15 august.

Ringerikes Museum holder til i Norderhov gamle prestegård og er et lokalt kulturhistorisk museum for Hole og Ringerike.

På Ringerikes Museum får du høre om prestegårdshistorien og oppleve kjøkkenet og prestekontoret på prestegården.

I Svenskestua får du høre om slaget på Norderhov i 1716, som foregikk nettopp her, og om prestekona Anna Colbjørnsdatters bidrag til norsk seier i dette slaget. Visste du at svenskestua fortsatt har kulehull i veggene fra slaget?

Moe-minnet består av to rom med minner og eiendeler fra dikterpresten og eventyrsamleren Jørgen Moes liv. Visste du at det var her i Norderhov prestegård at Asbjørnsen og Moe møttes for første gang?

På Ringerikes Museum får du også se en unik ikonsamling fra Russland, Hellas og Baltikum. Disse unike ikonene ble testamentert av kunstmaler Hans Ødegård.

Ringerikes Museum huser i tillegg utstillinger fra Hjemmestyrkemuseet og Hønefoss Trekkspillmuseum. Her kan du oppleve motstandsbevegelsen fra vårt distrikt under andre verdenskrig og lokal trekkspillhistorie.

NY!
Årets utstilling: Hellige hus – en fotoutstilling av kirker i Hole og Ringerike.

Velkommen til Ringerikes Museum!

Hagesalg på Løkka

31. juli 2021 kl: 10:00
Anna Colbjørnsdattersgate 22 (inngang fra Owrensgate)

Galleri Klevjer

31. juli 2021 kl: 11:00
Helgelandsmoen

Veien kulturminnepark

31. juli 2021 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Ringerikes Museum

31. juli 2021 kl: 11:00
Norderhov

Bønsnes kirke sommeråpen

31. juli 2021 kl: 11:00
Bønsnes kirke

Åpen Kirke

31.07.2021 11:00:00
Norderhov Kirke

Vakker og variert kunstutstilling med Else Marie Eriksen

31.07.2021 12:00:00
Det Øde Galleri og Skaperi, Ole Rytteragersvei 96, 3530 Røyse

Staut

31.07.2021 21:00:00
Gledeshuset Hønefoss