Det skjer

Hverdagsgudstjeneste

4. august 2021 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Velkommen til hverdagsgudstjeneste i Hønefoss kirke kl. 11.00.
Åpent kirketorg kl. 10.30-12.30.

Åpen kirke, Randsfjord kirke

4. august 2021 kl: 10:00
Jevnaker

Åpen kirke, Jevnaker kirke

4. august 2021 kl: 10:00
Jevnaker

Veien kulturminnepark

4. august 2021 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Ringerikes Museum

4. august 2021 kl: 11:00
Norderhov

Hverdagsgudstjeneste

4. august 2021 kl: 11:00
Hønefoss kirke

BUA Ringerike

04.08.2021 14:00:00
Hønefoss Skole, Hønengata 9, sidebygg kjeller

Bibel&bønn.

04.08.2021 18:30:00
Filadelfia.