Det skjer

Åpen kirke, Randsfjord kirke

6. august 2021 kl: 10:00
Jevnaker

I uke 31 har vi åpen kirke i Randsfjord kirke fra tirsdag til fredag kl. 1000 - 1400

Åpen kirke, Randsfjord kirke

6. august 2021 kl: 10:00
Jevnaker

Åpen kirke, Jevnaker kirke

6. august 2021 kl: 10:00
Jevnaker

Veien kulturminnepark

6. august 2021 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Ringerikes Museum

6. august 2021 kl: 11:00
Norderhov

Olav Risan i Fengselshagen

6. august 2021 kl: 19:00
Fengselet , Storgata 9