Det skjer

Åpen kirke, Jevnaker kirke

3. august 2021 kl: 10:00
Jevnaker

I uke 31 har vi åpen kirke i Jevnaker kirke fra tirsdag til fredag kl. 1000 - 1400

Åpen kirke, Randsfjord kirke

3. august 2021 kl: 10:00
Jevnaker

Åpen kirke, Jevnaker kirke

3. august 2021 kl: 10:00
Jevnaker

Bønsnes kirke sommeråpen

3. august 2021 kl: 11:00
Bønsnes kirke

Veien kulturminnepark

3. august 2021 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Barnas dag

3. august 2021 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Ringerikes Museum

03.08.2021 11:00:00
Norderhov

Gratis valpetreff hver tirsdag kl. 18 på Hønefoss og Omegn Brukshundklubb

03.08.2021 18:00:00
Hønefoss og Omegn Brukshundklubb på Tyrimyra innenfor Ringerikshallen