Det skjer

Åpen kirke, Jevnaker kirke

5. august 2021 kl: 10:00
Jevnaker

I uke 31 har vi åpen kirke i Jevnaker kirke fra tirsdag til fredag kl. 1000 - 1400

Åpen kirke, Randsfjord kirke

5. august 2021 kl: 10:00
Jevnaker

Åpen kirke, Jevnaker kirke

5. august 2021 kl: 10:00
Jevnaker

Bønsnes kirke sommeråpen

5. august 2021 kl: 11:00
Bønsnes kirke

Veien kulturminnepark

5. august 2021 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Ringerikes Museum

5. august 2021 kl: 11:00
Norderhov