Det skjer

Bønsnes kirke sommeråpen

29. juli 2021 kl: 11:00
Bønsnes kirke

Bønsnes kirke er åpen tirsdag, torsdag og lørdag kl i 11.00-15.00 i sommer. Velkommen.