Det skjer

Bønsnes kirke sommeråpen

31. juli 2021 kl: 11:00
Bønsnes kirke

Bønsnes kirke er åpen tirsdag, torsdag og lørdag kl i 11.00-15.00 i sommer. Velkommen.

Hagesalg på Løkka

31. juli 2021 kl: 10:00
Anna Colbjørnsdattersgate 22 (inngang fra Owrensgate)

Galleri Klevjer

31. juli 2021 kl: 11:00
Helgelandsmoen

Veien kulturminnepark

31. juli 2021 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Ringerikes Museum

31. juli 2021 kl: 11:00
Norderhov

Bønsnes kirke sommeråpen

31. juli 2021 kl: 11:00
Bønsnes kirke

Åpen Kirke

31.07.2021 11:00:00
Norderhov Kirke

Vakker og variert kunstutstilling med Else Marie Eriksen

31.07.2021 12:00:00
Det Øde Galleri og Skaperi, Ole Rytteragersvei 96, 3530 Røyse

Staut

31.07.2021 21:00:00
Gledeshuset Hønefoss