Det skjer

Bønsnes kirke sommeråpen

5. august 2021 kl: 11:00
Bønsnes kirke

Bønsnes kirke er åpen tirsdag, torsdag og lørdag kl i 11.00-15.00 i sommer. Velkommen.

Åpen kirke, Randsfjord kirke

5. august 2021 kl: 10:00
Jevnaker

Åpen kirke, Jevnaker kirke

5. august 2021 kl: 10:00
Jevnaker

Bønsnes kirke sommeråpen

5. august 2021 kl: 11:00
Bønsnes kirke

Veien kulturminnepark

5. august 2021 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Ringerikes Museum

5. august 2021 kl: 11:00
Norderhov