Det skjer

Bønsnes kirke sommeråpen

7. august 2021 kl: 11:00
Bønsnes kirke

Bønsnes kirke er åpen tirsdag, torsdag og lørdag kl i 11.00-15.00 i sommer. Velkommen.

Bokmarked

7. august 2021 kl: 10:00
"Tyrihall", Grefsrudveien 11, 3533 Tyristrand ( det er på Nakkerud)

Bønsnes kirke sommeråpen

7. august 2021 kl: 11:00
Bønsnes kirke

Åpen Kirke

7. august 2021 kl: 11:00
Norderhov Kirke

Veien kulturminnepark

7. august 2021 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Ringerikes Museum

7. august 2021 kl: 11:00
Norderhov

Cowboyfest med Roadriders

07.08.2021 17:00:00
Buttingsrud Camping