Det skjer

Åpen Kirke

1. august 2021 kl: 11:00
Norderhov Kirke

Åpen kirke i Norderhov.
Velkommen!

Ringerikes Museum

1. august 2021 kl: 11:00
Norderhov

Gudstjeneste Randsfjord Kirke

1. august 2021 kl: 11:00
Jevnaker

Gudstjeneste

1. august 2021 kl: 11:00
Ullerål Kirke

Gudstjeneste

1. august 2021 kl: 11:00
Lunder kirke

Åpen Kirke

1. august 2021 kl: 11:00
Norderhov Kirke

Sentrumkirken

01.08.2021 11:00:00
Sommerhilsen på nett

Veien kulturminnepark

01.08.2021 11:00:00
Veien kulturminnepark

Ringerikes Museum

01.08.2021 11:00:00
Norderhov

Sommergudstjeneste med dåp.

01.08.2021 11:00:00
Tyristrand kirke

Galleri Klevjer

01.08.2021 12:00:00
Helgelandsmoen

Vakker og variert kunstutstilling med Else Marie Eriksen

01.08.2021 12:00:00
Det Øde Galleri og Skaperi, Ole Rytteragersvei 96, 3530 Røyse

Sensommerkonsert

01.08.2021 18:00:00
Hole kirke