Det skjer

Bønsnes kirke og Sollihøgda kapell åpen - 22 juli markering

22. juli 2021 kl: 11:00
Bønsnes kirke og Sollihøgda kapell

Bønsnes kirke og Sollihøgda kapell er åpen kl 11.00-15.00 som en del av 10-års markeringen etter 22. juli. Velkommen.