Det skjer

Olsokmesse

29. juli 2021 kl: 19:00
Ute ved Bønsnes kirke

Velkommen til olsokmesse ute ved Bønsnes kirke!
Liturg: prost Kristin Moen Saxegaard og sokneprest Morten Hansen Hunstad
Kantor: Grethe Ulversøy