Det skjer

Høymesse

8. august 2021 kl: 11:00
Hole kirke

Velkommen til høymesse!
Liturg: sokneprest Morten Hansen Hunstad
Kantor: Grethe Ulversøy