Det skjer

Minnemarkering - Åpen kirke 18.00 til 19.00

22. juli 2021 kl: 18:00
Tyristrand kirke

Vi ønsker velkommen til minnemarkering i Tyristrand kirke i anledning 22.juli.
Det blir musikk, tekstlesning og mulighet til lystenning. Piano: Eirik Kiil Saga. Enkel bevertning.
Det blir også mulighet til å gi en gave til "Hannes minne".
Kirken er åpen kl. 18.00 til 19.00.