Det skjer

Gudstjeneste

8. august 2021 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Søndag 8.august feirer vi gudstjeneste i Hønefoss kirke kl. 11.00 v/ stud.teol. Simen Fagervold.