Det skjer

"Avskjed i ord og toner" - avskjedsgudstjeneste for sokneprest Stian Roos

26. september 2021 kl: 17:00
Randsfjord kirke, Jevnaker

Søndag 26. september vil det i Randsfjord kirke være avskjedsgudstjeneste for sokneprest Stian Roos kl. 17.00
Etter 18 år her skal han nå videre som prest i Sjømannskirken offshore.
Det vil være musikalske innslag ved kantor Kari Monsen Sødal, Jon Magne Trulsen, Stian Ek Nordlund og Ida Olderøy Weggersen.
Prost Christofer Solbakken vil delta, samt representant fra Sjømannskirken Håvard Sandvand Dahlen.

Kl. 1800 serveres det kirkekaffe på Bøndernes hus, Jevnaker.

Det er begrenset antall plasser og det er påmelding, dette gjøres til mhk@jevnaker.kommune.no eller mobil 920 77 916.