Det skjer

Ringerikes Museum

4. august 2021 kl: 11:00
Norderhov

RINGERIKES MUSEUM
Åpent kl 11-16 alle dager unntatt mandager fra 20 juni til 15 august.

Ringerikes Museum holder til i Norderhov gamle prestegård og er et lokalt kulturhistorisk museum for Hole og Ringerike.

På Ringerikes Museum får du høre om prestegårdshistorien og oppleve kjøkkenet og prestekontoret på prestegården.

I Svenskestua får du høre om slaget på Norderhov i 1716, som foregikk nettopp her, og om prestekona Anna Colbjørnsdatters bidrag til norsk seier i dette slaget. Visste du at svenskestua fortsatt har kulehull i veggene fra slaget?

Moe-minnet består av to rom med minner og eiendeler fra dikterpresten og eventyrsamleren Jørgen Moes liv. Visste du at det var her i Norderhov prestegård at Asbjørnsen og Moe møttes for første gang?

På Ringerikes Museum får du også se en unik ikonsamling fra Russland, Hellas og Baltikum. Disse unike ikonene ble testamentert av kunstmaler Hans Ødegård.

Ringerikes Museum huser i tillegg utstillinger fra Hjemmestyrkemuseet og Hønefoss Trekkspillmuseum. Her kan du oppleve motstandsbevegelsen fra vårt distrikt under andre verdenskrig og lokal trekkspillhistorie.

NY!
Årets utstilling: Hellige hus – en fotoutstilling av kirker i Hole og Ringerike.

Velkommen til Ringerikes Museum!

Åpen kirke, Randsfjord kirke

4. august 2021 kl: 10:00
Jevnaker

Åpen kirke, Jevnaker kirke

4. august 2021 kl: 10:00
Jevnaker

Veien kulturminnepark

4. august 2021 kl: 11:00
Veien kulturminnepark

Ringerikes Museum

4. august 2021 kl: 11:00
Norderhov

Hverdagsgudstjeneste

4. august 2021 kl: 11:00
Hønefoss kirke

BUA Ringerike

04.08.2021 14:00:00
Hønefoss Skole, Hønengata 9, sidebygg kjeller

Bibel&bønn.

04.08.2021 18:30:00
Filadelfia.