Det skjer

Sommergudstjeneste med dåp.

1. august 2021 kl: 11:00
Tyristrand kirke

Det blir sommergudstjeneste med dåp i Tyristrand kirke.
Prest: Terje Salvigsen og Kantor: Corinna Stamm.