Det skjer

Ringerike soppforening -soppkontroll kl 1500 - 1700

26. september 2021 kl: 15:00
Hvervnkastet ved Sport1/ Gjestegården

Kom å få kontrollert soppfangsten din. Er alt trygt å spise? Det er også en fin sjanse til å lære seg flere gode sopper. Ta med de du lurer på.
Ta med hele soppen for da er det lettere å bestemme den.

DNT Ringerike søndagstur - Kolsåstoppene

26. september 2021 kl: 09:00
Sollihøgda/Bærum

Gudstjeneste Jevnaker Kirke

26. september 2021 kl: 11:00
Jevnaker

Gudstjeneste Tyristrand

26. september 2021 kl: 11:00
Tyristrand kirke

Gudstjeneste.

26. september 2021 kl: 11:00
Filadelfia.

Kunst rett vest

26. september 2021 kl: 12:00
Ingebjørg Vatne, på Nakkerud-låven i Bureveien 14, Nakkerud

Prosesser- kunstutstilling med Eline-Røed Bottenvann

26.09.2021 12:00:00
Det Øde Galleri og Skaperi, Ole Rytteragersvei 96, 3530 Røyse

Separatutstilling med Karianne Gruer Torp

26.09.2021 12:00:00
Fengselet, Storgata 9, Hønefoss

Ringerike soppforening -soppkontroll kl 1500 - 1700

26.09.2021 15:00:00
Hvervnkastet ved Sport1/ Gjestegården

Gudstjeneste

26.09.2021 17:00:00
Ask kapell

Avskjedsgudstjeneste for sokneprest Stian Roos

26.09.2021 17:00:00
Randsfjord kirke, Jevnaker