Det skjer

BUA Ringerike

22. september 2021 kl: 14:00
Hønefoss Skole, Hønengata 9, sidebygg kjeller

Gratis utlån av tur- og friluftsutstyr.