Det skjer

Gudstjeneste Tyristrand

26. september 2021 kl: 11:00
Tyristrand kirke

Gudstjeneste med utdeling av 6-års bok. Prest: Kaja Burhol Austad.