Det skjer

Matutdelingen Ringerike

23. september 2021 kl: 15:00
Hønefoss Skole, Hønengata 9, sidebygg

Gratis mat til barnefamilier med dårlig råd. Velkommen!