Det skjer

"Kaffekoppen"

15. september 2021 kl: 12:00
Frelsesarmeen Flattums gate 2 Hønefoss

Våre nye ledere, kapteinene Helge og Bodil Østergreen tar hånd om samværet. Andakt, utlodning og kaffepause. Ta med deg niste! Velkommen til hyggestund i Guds hus!