Det skjer

Gudstjeneste Randsfjord kirke

17. oktober 2021 kl: 11:00
Jevnaker

Søndag 17. oktober kl. 1100 ønsker vi velkommen til høymesse Randsfjord kirke