Det skjer

Hønefoss Kirkekor tar i mot nye sangere

29. september 2021 kl: 19:00
Hønefoss kirke

Øvelse på onsdager kl 19 - 21. Kom gjerne innom hvis du kan tenke deg å synge i vårt kor. Du kan kontakte dirigent Stein Sødal tlf 901 42 186 eller leder Bodil Johansen tlf 993 34 111.

Hverdagsgudstjeneste

29. september 2021 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Senior Høyre - Kaffemøte

29. september 2021 kl: 12:00
Scandic Hotel

Prosesser- kunstutstilling med Eline-Røed Bottenvann

29. september 2021 kl: 13:00
Det Øde Galleri og Skaperi, Ole Rytteragersvei 96, 3530 Røyse

BUA Ringerike

29. september 2021 kl: 14:00
Hønefoss Skole, Hønengata 9, sidebygg kjeller

Medlemsmøte for Viker og Hval sanitetsforening

29. september 2021 kl: 18:00
Granvold. Vestre Ådal 875.

Bibel&bønn.

29.09.2021 18:30:00
Filadelfia.

Hønefoss Kirkekor tar i mot nye sangere

29.09.2021 19:00:00
Hønefoss kirke

Inger Lise Rypdal - Fra Toten til nå, og litt til

29.09.2021 19:00:00
Byscenen, Ringerike Kultursenter