Det skjer

Haug Kirkeforening

19. oktober 2021 kl: 11:00
Fløytingen.

Velkommen til alle voksne! Vi for besøk av soknepresten i Ullerål: Nils Christian Skjauff. Han har med flotte bilder han vil vise oss. Det blir mat og kaffe og utlodning.
Ellers blir det mat og kaffe og utlodning