Det skjer

Høymesse

19. september 2021 kl: 11:00
Hole kirke

Velkommen til høymesse i Hole kirke.
Liturg Sevat Lappegard, kantor Grethe Ulversøy.