Det skjer

Gudstjeneste for små og store

19. september 2021 kl: 11:00
Hønefoss kirke

Velkommen til høsttakkefest og utdeling av 4-årsbok i Hønefoss kirke.
Teol.stud. Simen Fagervold, organist Leif Berger og menighetspedagog Mari Kristoffersen.