Det skjer

Aktivitetsgruppe

23. september 2021 kl: 11:00
Ringerike Frivilligsentral

En times tur med innlagte bøy- og tøyøvelser underveis. Klær etter vær. Åpent for alle som ønsker turfølge.